main prize
distinctions
audience award
 
 

NR 21 INFO

  ELIZA ZUKOWSKA-¦LUZEK
  School Name: Wytwónia Antidotum
  Work title: Seven days
  Materials used: Plexiglass, srebro, kauczuk
  Description of the work: Necklace / naszyjnik
Wisior składa się z czterech takich samych, ażurowych, okr±głych elementów.
W podstawowej wersji, gdy wszystkie koła s± złożone, tworz± jeden wzór.
Wzór ożywa, multiplikuje się, kiedy plastikowe kr±żki przesuwamy względem siebie.
Można je zablokować, dzięki srebrnym trzpieniom, b±dĽ też koła mog± zwisać swobodnie.
Linka kauczukowa, na której wisi wisior jest dwukolorowa. J± również można swobodnie przesuwać: przezroczysta staje się niewidoczna za kołami, kolorowa wprowadza mocny akcent kolorystyczny.
Wisior został pomy¶lany jako biżuteria dla osoby dynamicznej, lubi±cej być zaskakiwan± nowymi rzeczami i samej lubi±c± zaskakiwać innych. St±d też pomysł zapakowania cało¶ci do różowej, połyskuj±cej torebki, podkre¶laj±cej inno¶ć, nietuzinkowo¶ć.

Necklace is composed of four identical, openwork and round elements.
In the basic version, when all the wheels are folded together, they form one common pattern.
Pattern alive, multiplies, when we move plastic discs relative to each other.
You can block them through the silver pin, or a wheels can hang freely.
Rubber cord, on which hangs a necklace is a two-tone. It also can be moved freely: transparent becomes invisible behind the wheels, and the colorful introduces a strong color accent.
Necklace was conceived as a jewelry for a dynamic person, who likes to be surprised by new things, person, that likes to surprise others as well. Hence the idea of ??packing all to pink, shiny handbags, highlighting the difference, originality.
  Dimensions and weight of the work:  
 

 

 
   
 
   
 
   
 
  materials from the author:
 
 
  next >>