main prize
distinctions
audience award
 
 

NR 40 INFO

  ARKADIUSZ SZWED
  School Name: Wytwórnia Antidotum
  Work title: IndustrialSee
  Materials used: alpaka, miedx, mosi±dz
  Description of the work: Bransoleta jest astystycznym poł±czeniem różnych materiałów uwydatniaj±cym ich miepowtarzalne wła¶ciwo¶ci takie jak oryginalna kolorystyka uzyskana na jej powierzchni. Obracaj±cy się wewnętrzny pier¶cień nadaje pracy dynamikę oraz "nutę tajemniczo¶ci" czego elementem s± okr±głe okienka, przez które można obserwować wnętrze. Inspiracj± pracy były elementy hełm nurka głębinowego oraz okienek w batyskafie, przez które można obserwować tajemne życie morza.
  Dimensions and weight of the work: ¶rednica 85 mm, wysoko¶ć 30 mm
 

 

 
   
 
   
 
   
 
   
  next >>