main prize
audience award
 
 
   
 

WYRÓŻNIENIA / DISTINCTIONS / MENZIONI ONOREVOLI

   
  Dla najlepszej pracy z Le Arti Orafe /
For thebest work from Le Arti Orafe /
Per il migliore lavoro da Le Arti Orafe
   
 
   
  Maddalena Germano NR 7
  School Name: Le Arti Orafe - Jewellery School
  Work title: Fan
  Materials used: silver
  Description of the work: a silver ring with plate and wire
  Dimensions and weight of the work: 3 46,4x48,3x1 mm weight 4,55 g
   
  Dla najlepszej pracy z Wytwórni Antidotum /
For the best work from Antidotum Workshop /
Per il migliore lavoro dal Laboratorio Antidotum
   
 
   
  Anna Zacheja NR 75
  School Name: Wytwórnia Antidotum
  Work title: Lekki jak piórko / Light as a feather
  Materials used: silver 925
  Description of the work: pier¶cionek / ring
  Dimensions and weight of the work: 4,10g
   
 

Wyróżnienie dodatkowe Adkomed /
Additional distinction Adkomed /
Menzione supplementare Adkomed

   
 
   
  Shinobu Nozue NR 30
  School Name: Le Arti Orafe - Jewellery School
  Work title: Puzzle Ring
  Materials used: silver
  Description of the work: ring
  Dimensions and weight of the work: 24x22x35 mm; weight 5,00g
   
 

Wyróżnienia indywidualne nauczycieli /
Individual distinctions from the teachers /
Menzioni individuali d'insegnanti:

   
 
MARCIN GRONKOWSKI
za maksymalne wykorzystanie wagi /
for maximal material usage
MARCIN GRONKOWSKI
za lekko¶ć i precyzję wykonania oraz możliwo¶ć wielorakiego zastosowania / for lightness and precission of workmanship as well as for the possibility of multiple use
Agata Friedman info >> Margita Grabowska info >>
     
ROMAN KOWALKOWSKI
za czytelne poszukiwania warto¶ci intelektualnych / for clearly defined intelectual values
ROMAN KOWALKOWSKI
za prostotę, finezję i ruch / for simplicity, subtlety and dynamism
Mariusz Fatyga info >> Rumi Cho info >>
   
PIOTR MAŁYSZ
za wytrwało¶ć /
for perseverance in pursuing a goal
PIOTR MAŁYSZ
za ciekawe rozwiazania techniczne / for an interesting technical solution
Maja Olsztyńska info >> Shinobu Nozue info >>

 

 
ROBERT SZKLARSKI
za perfekcyjny repus /
for perfect repousse'
ROBERT SZKLARSKI
za poczucie humoru i perfekcyjn± formę / for a sense of humor and perfect form
Rizzo Elia & Tamburini Giulia info >> Kornelia Muras info >>
   
ALINA TYRO-NIEZGODA
za przestrzenno¶ć /
for spatial values of the form
ALINA TYRO-NIEZGODA
za ciekaw± interpretację i starann± oprawę / for an interesting interpretation and neat setting
Inga Król info >> Janine Rall info >>
       
JAROSŁAW WESTERMARK
za rozwinięcie interesuj±cego tematu / for development of interesting subject
 
 
Justyna Wilińska info >>    
 
  Gratulacje! / Congratulations! / Congratulazioni!